آب سیاه

کشف ژن آب سياه توسط پژوهشگران ايرانى

دانشوران آزمايشگاه ملکولي ژنتيک بيماري هاي چشم دانشکده پزشکي دانشگاه کنتيکت امريکا، موفق به کشف نوعي ژن بيماري گلوکوما يا آب سياه شده اند که به نوشته مجله ساينس چاپ امريکا گام مهمي در تشخيص و در نهايت درمان اين بيماري بشمار مي رود آب سياه ، پس از آب مرواريد، شايع ترين بيماري چشم در جهان ، بويژه در ميان سالخوردگان است. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا