آمبليوپى

تنبلى چشم يا آمبليوپى

اين اختلال که معمولا در يک چشم ديده مي شود بدليل اختلال ديد چشم تنبل بر اثر عوامل مختلف نظير عيوب انکساري (دوربيني، نزديک بيني، يا آستيگماتيسم)، انحراف چشم (لوچي يا استرابيسم)، و يا عدم شفافيت مسير بينايي (ناشي از عواملي نظير آب مرواريد، کدورت قرنيه، و يا افتادگي پلک) رخ مي دهد. ... ادامه مطلب

تنبلى چشم

در حال حاضر تعداد کم بينايان و نابينايان در دنيا حدود 180 ميليون و در ايران حدود 514 هزار نفر است که عامل بسياری از آنها قابل پيشگيری است ،تنبلی چشم يکی از اين موارد است.امروزه حدود 2 تا 4 درصد مردم دنيا به تنبلی چشم مبتلا هستند ،اين رقم در ايران به بيش از يک ميليون نفر ميرسد.اگر به موقع تشخيص داده و درمان نشود،فرد را ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا