اسفرومتر

اشاره مختصری بر کاربرد اسفرومتر

1- با مشخص شدن توان بیرونی و داخلی عدسی، می توان به نوع عدسی پی برد و توان پایه (base curve) را مشخص نمود (هنگام تعویض عدسی جدید، در صورت رضایت بیمار می توان از مشخصه های اپتیکی عدسی قبلی [ PD ، ارتفاع، VD ، base curve ] استفاده نمود).

 

< ... ادامه مطلب

گوی سنج (اسفرومتر : Spherometer)

اسفرومتر، یکی از وسایل بسیار ضروری (در حد لنزمتر ) برای یک مؤسسه ی عینک سازی می باشد. این وسیله  تشکیل شده از یک صفحه ی مدرج ساعتی شکل که در انتها به یک سه پایه ختم می شود که دو پایه ی آن ثابت و پایه ی وسط به داخل و خارج حرکت می کند. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا