اپتیشن

آئین نامه جدید موسسات ساخت و فروش عینک طبی

براساس این آئین نامه فروش عینک در مطب ممنوع می‌باشد و به نظر می‌رسد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بدنبال نظارت بیشتری بر عینک سازی‌ها می‌باشد.

پیش از این وزارت بهداشت تنها صلاحیت کارشناسان بینایی سنجی و افرادی را که در آزمونهای عینک‌سازی وزارت بهداشت قبول شده بودند تایید می‌کرد ولی با توجه به این آئین نامه صلاحیت دانش آموختگان رشته اپتیک نیز برای عینک سازی ، مورد تایید این وزارت قرار می‌گیرد. دانش آموختگان رشته کاردانی اپتیک ، اُپتیشن نامیده می‌شوند.<--break-> ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا