دماغه فریم

ساختمان دماغه

قسمت دماغه­ی فریم را می توان هم از پلاستیک و هم از فلز ساخت. ولی معمولاً، آن را از جنس خود فریم می سازند. به­خاطر گوناگونی اشکال بینی، دماغه هم به­طور گوناگون و از هردو جنس یافت می شود.

فریمهای پلاستیکی را به شکلی می سازند که قسمت دماغه­ی آن، مستقیماً بر روی دماغه­ی بینی قرار گیرد. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا