دو کانونه

انواع عدسی عینک ؛ دو دید یا تدریجی؟

 زمانیکه سن افراد به حدود چهل سال می‌رسد ، چشم قدرت تطابق خود را از دست می‌دهد و در نتیجه بدون عینک نمی‌توان مطالعه کرد یا اجسام نزدیک را بخوبی دید. این مسئله برای افرادی که پیش از آن به عینک نیاز نداشته اند چندان مشکل ساز نیست چون با مراجعه به متخصصین و خرید عینک مناسب مشکل حل می شود ولی افرادیکه پیش از آن هم عینک داشته‌اند با مشکل پیچیده‌تری مواجه می‌شوند چون باید همیشه دو عینک همراه خود داشته باشند.

عینک های دوکانونه ، چندکانونه و تدریجی یک راه حل مناسب برای این مسئله می‌باشد. در این مقاله ،  متداول ترین راه حل ها همراه با تصاویر گویا ارائه شده است و شما می‌توانید بهترین راه حل را با توجه به سلیقه و شرایط خودتان انتخاب نمایید. ... ادامه مطلب

این سِت(Inset) در عینک سازی چیست؟

یادآوری:

قبل از اینکه یک عدسی دو و یا سه کانونه را به کارگاه عدسی تراشی سفارش دهید، بهتر است کمی با مسئله ی این ست ( Inset ) آشنایی داشته باشید.

مقد ... ادامه مطلب

عدسیهای چند کانونه (Multifocal lens)

عدسیهای دو کانونه  ( Bifocal lens ):

در این نوع عدسیها، از قسمت فوقانی، جهت دید دور و از قطعه ی پائین عدسی، برای دید نزدیک استفاده می شود. قسمت نزدیک این عدسیها که متمایز از قسمتهای دیگر عدسی می باشد، در اصطلاح فنی ، سیگمنت SEGMENT اطلاق می گردد که در اشکال و اندازه های گوناگونی می باشد. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا