رنگ عینک

هماهنگی رنگ عینک با رنگ پوست ، مو و چشم

اهمیت هماهنگی رنگ عینک را نسبت به چهره نباید فراموش کرد. البته در مورد این هماهنگی یک استاندارد جهانی که جوابگوی همه ی فرهنگ های دنیا باشد مشاهده نمی شود؛ در نتیجه، انتخاب رنگ عینک، بیشتر سلیقه ای عمل می شود. ولی در موارد خاصی جنبه ی عمومیت بیشتری پیدا می کند. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا