شرکت تعاونی عینک سازان ایران

گزارش سايت عينك از برگزاري مجمع عمومي سالانه شركت تعاوني عينك سازان ايران مورخ 28/3/1383

  مجمع عمومي سالانه شركت تعاوني عينك سازان ايران كه فرصتي است براي گردهمايي و بازديد اعضاي اين شركت كه عمدتا از عينك سازان پيشكسوت و از شهرهاي مخ ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا