عدسی غیر کروی

عدسیهای غیر کروی (آسفریک ؛ Aspheric lenses) و کاربرد آن

عدسی غیرکروی چیست ؟

آسفریک، به معنی "غیر کروی " بودن است . ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا