عینک طبی

نسخه خوانی

پس از آشنایی با مواد سازنده­ی فریم و شناخت معایب و محاسن آنها و آشنایی با روشهای اندازه بندی فریم وعلائم چاپ شده بر روی آن، داشتن تجربه­ی کافی در خصوص خواندن نسخه‌ های مختلف‌، یکی از ارکان مهم دیگر این حرفه تلقی می‌شود. لذا آشنایی با دست نوشته‌ های پزشکان و یا بینایی سنج ها کمک شایانی به قرائت دقیق نسخه می‌ نماید، که این امر، نیازمند به داشتن سوابق تجربی در کار می‌ باشد. ... ادامه مطلب

عینک چیست؟

به­طور کلی، عینک وسیله ای است با کاربردهای مختلف برای چشمها و یک وسیله­ی تزئینی برای چهره که به­علت کثرت در تنوع مدل و انواع کاربردی آنها، اشاره­ی مختصری به آن می گردد.

1.عینکهای طبی

به آن دسته از عینکهایی که، عدسیهای تجویزی، جهت رفع عیوب انکساری در آنها نصب می شود، عینکهای طبی می گویند؛ که در مدلهای گوناگون و با مواد مختلف ساخته می شوند.

... ادامه مطلب
همزمانسازی محتوا