عینک طلا

طبقه‌بندی فریمهای فلزی با ترکیب طلا و علائم آن

فریمهای فلزی، فاقد طلا بوده و یا مقدار طلای آنها قابل توجه نمی‌باشد. این موضوع، ارتباطی با کیفیت‌فریم ندارد. اگر در یک فریم، مقدار قابل توجهی طلا به­کار رفته باشد، برای نشان دادن مقدار طلای آن، ‌اعدادی علاوه بر آنچه که قبلاً گفته شد نیز، بر روی عینک چاپ می‌شود. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا