فریم فلزی

ساختمان فریم

فریمهای فاقد ریم را Mountings (مان تینگز) می نامند. در این فریمها، عدسیها داخل فریم قرار می گیرند، و به فریم های ریم لس متصل می شوند. فریمها خود نیز به شیوه های ساده قابل طبقه بندی می باشند.

فریمهای پلاستیکی(Plastic):

فریمهای پلاستیکی، از بعضی از انواع مواد پلاستیکی ساخته می شوند. ... ادامه مطلب

ب- فریمهای فلزی

فلز: ( Metal ) در گذشته ، آلیاژهای حاوی طلا، معمولاً در ساخت فریم به­کار برده می‌شدند. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا