نسخه عینک

آشنایی با اصطلاحات و اختصارات نسخه اى

... ادامه مطلب

نسخه خوانی

پس از آشنایی با مواد سازنده­ی فریم و شناخت معایب و محاسن آنها و آشنایی با روشهای اندازه بندی فریم وعلائم چاپ شده بر روی آن، داشتن تجربه­ی کافی در خصوص خواندن نسخه‌ های مختلف‌، یکی از ارکان مهم دیگر این حرفه تلقی می‌شود. لذا آشنایی با دست نوشته‌ های پزشکان و یا بینایی سنج ها کمک شایانی به قرائت دقیق نسخه می‌ نماید، که این امر، نیازمند به داشتن سوابق تجربی در کار می‌ باشد. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا