عینک سازی

گزارش سايت عينك از برگزاري مجمع عمومي سالانه شركت تعاوني عينك سازان ايران مورخ 28/3/1383

  مجمع عمومي سالانه شركت تعاوني عينك سازان ايران كه فرصتي است براي گردهمايي و بازديد اعضاي اين شركت كه عمدتا از عينك سازان پيشكسوت و از شهرهاي مخ ... ادامه مطلب

عينک سازان از خروج 30ميليون دلار ارز جلوگيرى مى کنند

رئيس اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان عينک تهران ، در مراسم آغاز به کار نخستين آموزشگاه علمي فني عينک سازي و عدسي تراشي در تهران اعلام کرد: در صورت حمايت دولت ، اين اتحاديه مي تواند از خروج 30ميليون دلار ارز جلوگيري کند. ... ادامه مطلب

همزمانسازی محتوا