درمان جديد براى بيمارى لکه سياه

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

ممکن است در ميان دوستان و نزديکان خود فردي را سراغ داشته باشيد که به بيماري چشمي «لکه سياه» دچار است و نمي تواند از چشم خود بخوبي استفاده کند. در اين صورت هر چه سريعتر اين خبر را به او برسانيد: «اين بيماري تقريبا درمان شده است.» در حال حاضر بيش از 15ميليون امريکايي مبتلا به بيماري لکه سياه هستند و احتمال مي رود که از ناحيه شبکيه چشم خود کور شوند ؛ اما چشم پزشکان به وسيله کاشت يک تلسکوپ مينياتوري در چشم اين بيماران ، بينايي را به چشم آنها باز مي گردانند. هم اکنون مرکزي در «ساراتوگاي» کاليفرنيا با نام «مرکز تکنولوژي مراقبت از بينايي» براي بررسي کارآيي و ميزان ايمني روش کاشت اين تلسکوپ در چشم از بيماران ثبت نام به عمل مي آورد. طول اين تلسکوپ 4ميلي متر و قطر آن 3ميلي متر است و يک تيوپ سيليکون دارد و لنزي در آن وجود دارد و هر دو انتهاي آن به وسيله کوارتز پوشيده شده است.

اين وسيله درحقيقت به جاي عدسي چشم قرار مي گيرد و به کمک قرنيه تصوير تقويت شده اجسام را روي قسمتي از شبکيه که سالم است ، مي اندازد و اين کار تنها روي يک چشم انجام مي شود که کار ديد رو به جلو را به عهده دارد و براي مطالعه هاي ضروري و تشخيص صورتها و اجسام به کار مي رود و کار ديدهاي جانبي به عهده چشم ديگر است.

تاکنون اين عمل روي 14بيمار انجام شده است و نتيجه رضايت بخشي به دست آمده است ؛ البته اين نتيجه در بيماراني که بيماري آنها حادتر بوده مطلوبتر بوده است ، عوارض جانبي اين عمل در حد عمل آب مرواريد است.

مسلما اين عدسي ها ديد 20سال پيش را به فرد باز نمي گردانند؛ اما در هر حال به او کمک مي کنند تا بتواند بهتر از گذشته ببيند. مدت اين عمل جراحي 45دقيقه است و بيماران بايد به مدت 4ساعت در خانه بمانند؛ اما چندين ماه طول مي کشد تا بتوانند خود را با اين روش جديد ديدن تطابق دهند. در اين روش يک چشم روي جزييات دقيق اجسام تمرکز مي کند و چشم ديگر دور يا نزديک را خواهد ديد.

منبع (منابع): 
روزنامه جام جم (ترجمه : نويد چينى فروش)