طرح ملى پيشگيرى از کاهش ديد و نابينايى اجرا مى شود

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

وزير بهداشت و درمان اعلام کرد: طرح ملي پيشگيري و بررسي علل اصلي کاهش ديد و نابينايي در ايران ، به وسيله اين وزارتخانه و حمايت سازمان هاي بين المللي اجرا مي شود. به گزارش ايسنا، دکتر پزشکيان افزود: در حال حاضر سالانه يک برنامه غربالگري کشوري براي کودکان 3تا 6ساله و يک پيگيري کامل پزشکي در زمينه چشم و گوش صورت مي گيرد.

 او با بيان اين که الگوي بيماري ها تغيير يافته است ، تصريح کرد: شهرنشيني ، صنعتي شدن و ماشيني شدن جوامع موجب شده است که در برابر بيماري هاي دنياي جديد قرار بگيريم ، براي مثال سال گذشته در ايران حدود 37هزار مرگ به دليل آسيب ديدگي ناشي از حوادث رخ داده است و ميزان مرگهاي ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي 9/13در 10هزار و يا 35درصد کل مرگها را در بر مي گيرد. دکتر پزشکيان بااشاره به مشکلات بينايي جمعيت کشور، اظهار کرد: براساس طرح کشوري براي سنجش سلامت و بيماري جمعيت ، مشخص شد که حدود 4/2 تا 1/3 درصد آمبليوپي و 25تا 28درصد عيوب انکساري در کشور وجود دارد.

 همچنين بيماري هاي آب مرواريد، گلوکوما، عيوب انکساري ، آمبليوپي و رتينوپاتي ديابت ، مهمترين علل نابينايي و کاهش ديد در ايران هستند. وي تصريح کرد: تعداد يکهزار و 420چشم پزشک و يکهزار و 230کارشناس بينايي سنجي در ايران وجود دارد، اين بدان معناست که به ازاي هر يک ميليون نفر جمعيت ، 20چشم پزشک و 18بينايي سنج در کشور وجود دارد.

منبع (منابع): 
روزنامه جام جم