نابينايان بينايى خود را باز مى يابند

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بنا بر اظهارات محققان نابينايي افرادي که شبکيه چشم آنها آسيب ديده با استفاده از جريانات مغناطيسي قابل درمان است دانشمندان موفق به توليد جريانات مغناطيسي اي شده اند که مي تواند التيام بخش شبکيه هاي پاره شده و يا جدا شده چشم باشد شبکيه ، لايه نازک و حساس در برابر نور است که بخشي از بافت پشتي چشم را تشکيل مي دهد که اگر اين بخش به دليل صدمه يا بيماري پاره و يا جدا شود، بينايي فرد دچار اختلال مي شود و در صورت درمان نکردن ، ممکن است منجر به کوري شود. در بريتانيا هر سال 10 هزار نفر از پارگي شبکيه رنج مي برند که به طور متداول براي درمان از مايع سيليکات براي بازگرداندن شبکيه به محل اصلي خود استفاده مي شود؛ ليکن محققان بر اين عقيده اند که جريانات مغناطيسي براي حل اين مشکل، آسانتر عمل ميکنند.

آنها همچنين افزودند که اين شيوه موثرتر خواهد بود؛ چرا که با اين عمل ، جريان فوق به منطقه هايي از چشم راه مي يابد که دسترسي مستقيم به آن ، با آهنرباي خارجي بسيار مشکل است.تاکنون تمام آزمايش ها تحت شرايط آزمايشگاهي صورت گرفته است ، اما يک گروه پزشکي از موسسه ويرجينياتچ واقع در ايالت ويرجينيا، اميدوارند که بتوانند در طول يک سال تحقيقات خود را بر روي حيوانات انجام دهند تا از نتايج آن در انسانها استفاده شود در اين شيوه ، ذرات ريز کبالت يا اکسيددوفر با يک مايع سيليکاتي آميخته شده و تبديل به يک ماده مغناطيسي خارجي مي شود از آنجا که کبالت ممکن است به يک ماده سمي تبديل شود، اين گروه تحقيقاتي به جاي استفاده از مواد آهني ، ماده اکسيددوفر استفاده مي کنند همچنين بايد يقين حاصل کرد که اين مواد سيال با گذشت زمان خاصيت مغناطيسي خود را از دست نمي دهند و بنا بر اين به طور دايمي قابل استفاده خواهند بود. مواد مغناطيسي به عنوان عايق صوتي براي ضبطهايي با کيفيت صداي بسيار خوب و نيز براي کار گذاشتن موتورها به کار گرفته مي شوند

جودي ريفل ، دانشمند شيمي در ويرجينياتچ از علم نانوتکنولوژي استفاده کرد. در اين فرآيند، ذرات ريز از صدم نانومتر، برابر يکصدم قطر هر رشته موي انسان از مواد مغناطيسي تهيه و در چشم استفاده مي شود. او اظهار کرد: استفاده از مواد مغناطيسي در موارد ديگر پزشکي از قبيل استفاده از داروهاي شيمي درماني ، درمان تومورهاي غيرقابل دسترسي تومورهاي داخلي ، مغز، شش و پروستات نيز امکانپذير است.پل ساليوان ، جراح مشاور در بيمارستان چشم پزشکي مورفيلد هشدار داد که اگر اين مواد با بافتها سازگاري داشته باشند، بيشترين مقدار سيليکات آنها طي پديده امولسيون تحليل مي روند که اين امر اثرات مفيد کار را کاهش مي دهد وي افزود: هم اکنون مطالعات کوتاه مدتي بر روي تاثير سيليکات بر چشم صورت گرفته است در حالي که عوارض آن ممکن است در سالهاي آتي بروز کند دکتر ساليوان اظهار کرد که حرکت چشم ممکن است سبب ترکيدن حبابهاي مايع و تبديل به حبابهاي کوچکتر شود.

منبع (منابع): 
روزنامه جام جم