توزيع2500 عينك رايگان بين دانش‌آموزان مدارس استان لرستان

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

رييس سازمان آموزش وپرورش لرستان بيان كرد:2500عينك رايگان بين دانش‌آموزان بي‌بضاعت لرستان توزيع شد.

به گزارش ايسنا علي ماكنعلي گفت: اهداي عينك رايگان بين دانش‌آموزان بي‌بضاعت يك طرح ملي بوده كه از عيد غدير شروع وتا ميلاد حضرت رسول (ص) ادامه دارد.

وي ادامه داد: سازمان آموزش و پرورش استانها بايد تا مهلت تعيين شده نسبت به جذب اعتبار مربوطه اقدام و از طريق درمانگاه‌هاي فرهنگيان در مراكز استانها و شهرستانها عينك‌ها را در بين دانش‌آموزان توزيع كنند.

وي يادآور شد: از مجموع 60 هزار دانش‌آموز سراسر كشور2500 دانش‌آموز مربوط به لرستان هستند.

ماكنعلي با بيان اينكه 14 هزار تومان براي خريد هر عينك هزينه شده متذكر شد: براي هر دانش‌آموز در مركز استان 1000 تومان ودر شهرستانها 1500 تومان براي معاينه پزشكي از سوي آموزش وپرورش پرداخت شده است.

وي هدف از توزيع اين عينكها را حمايت از دانش‌آموزان بي‌بضاعت كه تحت پوشش هيچ نهاد حمايتي نيستند ذكر كرد.