توليد عينک هاي آفتابي مولد انرژي

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

شرکت Yanko Design موفق به طراحي و توليد خلاقانه عينک آفتابي شده است که علاوه بر حفاظت چشم هاي فرد در مقابل اشعه ماوراء بنفش ساطع شده از خورشيد از نور جذب شده براي تامين انرژي وسايل الکتريکي همراه فرد استفاده مي کند.
اين عينک که SIG نام گرفته است نور خورشيد را با کمک صفحات خورشيدي اش جذب کرده و انرژي حاصل از آن را از طريق خروجي هايي که در انتهاي دسته عينک ها قرار گرفته است به وسايل الکتريکي منتقل مي کند.
صفحات خورشيدي اين عينک که در قسمت شيشه هاي آن تعبيه شده اند با استفاده از فناوري نانو و از ترکيب دانه هاي رنگي زيستي توليد شده اند که در عين ارزان بودن از بازدهي بالاي انرژي نيز برخوردار است.


اين شرکت در عين حال ردياب ماوراء بنفشي را طراحي کرده است که قادر به اندازه گيري و ذخيره اطلاعات مربوط به زمان سپري شده در مقابل خورشيد باشد.
چنين اطلاعاتي در آينده مي تواند پزشکان را از دليل بروز بسياري از بيماري هاي پوستي و چشمي آگاه کرده و آنها را در تجويز درمان مناسب ياري رساند.

منبع (منابع): 
اپتومتریست