شیوه رفتار با کودکی که نیاز به عینک دارد

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بعضی کودکان به دلیل ضعیف شدن دید خود به عینک نیاز پیدا و تعدادی از آن ها از به کاربردن عینک در مدرسه وهنگام خواندن درس امتناع می کنند.

به گزارش «Healthday»، کارشناسان چند نکته را برای انتخاب و استفاده از عینک توصیه می کنند:

- فریم هایی را انتخاب کنید که درست اندازه صورت کودک باشد، روی صورت او فشار نیاورد و از روی آن سر نخورد و سنگین نباشد.

- از شماره لنز یا عینک کودک مطمئن باشید.

- در ابتدا کودک را تشویق کنید روزی چند ساعت و سپس برای مدت طولانی تری از عینک استفاده کند.

- در نهایت و کم کم گذاشتن و برداشتن عینک را هماهنگ با برنامه های روزانه او، هنگام بیدارشدن و خوابیدن، کنید.

- هر از گاهی شما هم به چشم خود عینک بزنید تا او تشویق شود از عینک خود استفاده کند.

منبع (منابع): 
سایت انجمن اپتومتری خراسان