نامه دکتر محمد تقی توسلی ، رئیس آموزش انجمن فیزیک ایران در رابطه با "مبانی ساخت عینک های طبی"

نسخه قابل چاپ

 

سپاسگزاری

بدینوسیله ، ازآقای دکتر محمد تقی توسلی ، استاد دانشگاه تهران و رئیس آموزش انجمن فیزی ایران که در تألیف این درسنامه ما را یاری ، تشویق و تأیید نمودند قدردانی می شود.و از خداوند متعال ، طول عمر علمی همراه با عزت و سلامتی برای ایشان خواستاریم.

با تشکر و سپاس

علی و جعفر انصاری نکو