فرم بایگانی

نسخه قابل چاپ

در اختیار داشتن اطلاعات کافی و بایگانی نمودن آن در مورد شخص استفاده کننده از عینک باعث سهولت در امر انتخاب مجدد عینک و عدسی مربوط( از جهت دستیابی آسان به مندرجات نسخه [ توان پایه ی عدسی، جنس، شکل، اندازه ، وزن ، ضخامت ، رنگ و غیره ] عینک سفارش داده شده قبلی) می شود که این خود مسئله ی قابل توجهی در امر مدیریت می باشد.

به همین مناسبت ضمن بررسی فواید بایگانی، یک فرم اطلاعاتی جهت بایگانی تهیه و در اختیار علاقمندان به مدیریت موفق و صحیح در این فن قرار داده می شود.


فواید بایگانی:

1- داشتن این اطلاعات که از فاکتـورهای مهم در تسهیل امـر حسابداری و حسابرسی و آمار می باشد ، از اصلی ترین وظایف مهم در سرپرستی و مدیریت هر موسسه ای میباشد.

2- در مراجعات بعد بیمار ، قبل از هرگونه اظهار نظر و پیشنهاد ، بهتر است که به پرونده ی بایگانی شده بیمار مراجعه نمایید.

3- اطلاعات بایگانی شده ، سبب عدم برخورد دوگانه و گزینشی با بیمار می گردد.

4- تماس به موقع در سررسید مراجعه مجدد به پزشک معالج و یا بینایی سنج مربوط، یکی از وظایف و مسئولیت های یک مدیر موفق می باشد. (به خصوص در مورد تنبلی چشم در کودکان و کنترل آب مروارید در بزرگسالان)

5- کنترل عینک و عدسی در مراجعات بعدی بیمار و مطابقت آن با پرونده ی بایگانی وی و شناخت مواد به کار رفته در عینک و عدسی و بررسی کیفیت آن از همه ی جهات ، سبب تسهیل در تجارت و خرید مجدد وسایل اپتیکی مربوط می گردد.

6- هشدار به موقع به افرادی که دارای پرونده ی عیوب انکساری در بایگانی شما هستند جهت کنترل به موقع چشمان فرزندان خود و ارجاع آنها به پزشک یکی دیگر از فواید بایگانی و وظایف انسان دوستانه یک مدیر لایق می باشد.