رواداری (تولِرانس: Tolerance) در عینک سازی چیست؟

نسخه قابل چاپ

 تعریف:
رواداری (تولِرانس) به مقدار خطای مجاز اپتیکی گفته می‌شود که تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کل بینایی بیمار نداشته باشد.

در این خصوص مقادیر استاندارد رواداری پیشنهاد شده بر اساس اعلام مؤسسه ی ملی استاندارد آمریکا و بر حسب نوع عدسی و مقدار توان انکساری در جدول 1 تنظیم شده است که در ادامه تقدیم می‌گردد؛ ولی قبل از آن باید به نکات زیر توجه نمود:

 این استانداردها الزامی نبوده و جنبه ی توصیه دارند. به طور کلی هر شخص حقیقی یا حقوقی که در آموزش، تجویز، تولید و یا ساخت و عرضه ی وسایل اپتیکی فعالیت دارد می‌بایست فراهم آوردن بینایی مطلوب و راحتی و رضایت بیمار را سرلوحه ی کار خود قرار دهد.

 

جدول 1 ( مقادیر رواداری برای توان های انکساری مربوط در سال 1987 – ANSI Z 80.1 )