ساختمان فریم

نسخه قابل چاپ

فریمهای فاقد ریم را Mountings (مان تینگز) می نامند. در این فریمها، عدسیها داخل فریم قرار می گیرند، و به فریم های ریم لس متصل می شوند. فریمها خود نیز به شیوه های ساده قابل طبقه بندی می باشند.

فریمهای پلاستیکی(Plastic):

فریمهای پلاستیکی، از بعضی از انواع مواد پلاستیکی ساخته می شوند. فریمهای پلاستیکی را گاهی به فریمهای کاسه لاک پشتی نسبت می دهند و این موضوع، به زمانی باز می گردد که فریمها را از کاسه لاک پشت می ساختند. اما، این موضوع دیگر به فراموشی سپرده شده است.

Zyl(زیل)، اصطلاح دیگری است که هنوز هم خیلی ها برای فریمهای پلاستیکی به­کار می برند. این موضوع از آنجا ناشی می شود که زمانی زیلونیت(سلولز نیتریت)به عنوان ماده ای رایج جهت این گونه فریم ها به­کار برده می شد. امروزه با ظهور مواد جدید بسیار، یا همان نام ماده­ی پلاستیک را به­کار می برند و یا به­طور ساده آن را فریم پلاستیکی می نامند.

فریمهای فلزی(Metal):

فریمهای فلزی، فریمهایی هستند که همه­ی قسمتهای آن بجز پدها و بخشهای عقبی دسته ها ( که با پلاستیک، پوشیده شده) از فلز ساخته شده اند. حدقه­ی فریم به­طور کامل، عدسی را در بر می گیرد.(شکل1-1)

 شکل 1-1

 
فریمهای زه پلاستیکی (Nylon Cord Frames):


فریمهای زه پلاستیکی را گاهی اوقات nylon supras (بالا پلاستیکی) هم می نامند. عدسی در این گونه فریمها به توسط زه پلاستیکی که گرداگرد لبه­ی آنها را در بر می گیرد، نگاه داشته می شوند. این موضوع باعث می شود که فریم، ریم لس به نظر آید. معمولاً قسمت فوقانی عدسی، به حدقه­ی بالایی فریم جفت می شود. بقیه­ی عدسی دارای یک شیار جزیی است، که به وسیله­ی تراش هموار شده است.(شکل2-1)

شکل2-1

 


فریمهای ترکیبی(Combination):

فریمهای ترکیبی، به­طور معمول فریمهایی هستند که دارای اسکلتی فلزی بوده و حدقه­ی فوقانی و دسته های آنها پلاستیکی می باشد.(شکل3-1)

شکل3-1

 

اسکلت این فریم ها، شامل : حدقه و قسمت دماغه می باشد. اگرچه این، معمول ترین نوع ساخت است، هرگونه فریم با ترکیب فلز و پلاستیک مثل فریمی با حدقه­ی پلاستیکی و دسته و دماغه­ی فلزی در این طبقه بندی قرار می گیرند.

فریمهای نیم تنه (Half-eye):

فریمهای نیم تنه، مخصوص کسانی ساخته شده است که دید نزدیکشان نیاز به اصلاح داشته، ولی برای دید دور مشکلی ندارند. این فریمها به­گونه ای ساخته شده اند که پایین تر از حد معمول، بر روی بینی قرار
می گیرند و ارتفاع آنها هم نصف فریمهای معمولی است. این وضعیت سبب می شود ، تا بیماران از بالای عینک هم بتوانند نگاه کنند. این فریمها ممکن است که از پلاستیک، فلز و یا حتی زه پلاستیکی ساخته شده باشند.(شکل4-1)

شکل4-1

 
فریمهای نیم تنه­ی مخصوص دید دور که کمتر متداول می باشند، برای بیماران این امکان را فراهم می سازد که برای خواندن، از زیر عدسیها نگاه کنند.

فریمهای ریم لس، شبه ریم لس و نیومانت(Rimless, Semirimless, and Numont):

در فریمهای ریم لس، عدسیها نه به وسیله­ی زه پلاستیکی و نه به وسیله­ی حدقه نگه داشته می شوند. بلکه، بیشتر اوقات به وسیله­ی پیچ یا گیره این نگهداری انجام می گیرد. در بیشتر فریمهای ریم لس، دو نقطه ی اتصال برای عدسی موجود است. یکی در منطقه­ی بینی و دیگری در منطقه­ی گیجگاهی.(شکل5-1)

شکل5-1

 فریمهای نیمه ریم لس (Semirimless Mountings) ، مشابه ریم لس می باشند، بجز آنکه این فریمها دارای یک بازوی فلزی تقویت کننده بوده که در قسمت فوقانی عدسی، امتداد یافته و بخش مرکزی فریم را به Endpiece متصل می کنند. بخش مرکزی شامل دماغه، بازوهای پد و پدها می باشد.(شکل6-1)

شکل6-1

 

نیومانت(Numont Mountings) یک نوع فریم ریم لس است که عدسیها را تنها از لبه ای که به سمت بینی قرار گرفته نگه می دارد. عدسیها در ناحیه ی دماغه، اتصال یافته اند و اتصال دسته ها به فریم ، توسط یک بازوی فلزی برقرار می شود که در پشت عدسی به طرف گیجگاه امتداد یافته است. بنابراین، تنها یک نقطه­ی اتصال برای عدسی وجود دارد.(شکل7-1)

شکل7-1

 

سایر فریمهای ریم لس(Other Mountings):

بال گریپ(Balgrip Mountings):

یک نوع فریم ریم لس است که درآن، گیره هایی وجود دارد که به یک میله­ی استیل قابل انبساط متصل شده است . این گیره ها، بر سوراخها و یا چاکهای موجود در سمت بینی و یا گیجگاهی عدسی سوار شده و عدسی را در محل خود نگاه می دارد. با عقب کشیدن گیره ها از عدسی، می توان، به راحتی عدسی را خارج نمود. به همین دلیل، این فریم را می توان با بیش از یک جفت عدسی به­کار برد. بنابراین لنزهای آفتابی، لنزهای مخصوص، لنزهای سایه روشن را می توان با لنزهای معمولی بیمار، تعویض و مورد استفاده قرار داد.

ویلز- اج(Wils-Edge Mountings):

یک نوع فریم ریم لس است که در آن، یک بازوی شیاردار، قسمت فوقانی عدسی را محکم نگاه داشته و عدسی را در محل خود قرار می دهد. به عدسی، متناسب با فرم بازو، شیار داده می شود.