نسخه خوانی

نسخه قابل چاپ

پس از آشنایی با مواد سازنده­ی فریم و شناخت معایب و محاسن آنها و آشنایی با روشهای اندازه بندی فریم وعلائم چاپ شده بر روی آن، داشتن تجربه­ی کافی در خصوص خواندن نسخه‌ های مختلف‌، یکی از ارکان مهم دیگر این حرفه تلقی می‌شود. لذا آشنایی با دست نوشته‌ های پزشکان و یا بینایی سنج ها کمک شایانی به قرائت دقیق نسخه می‌ نماید، که این امر، نیازمند به داشتن سوابق تجربی در کار می‌ باشد. ( آشنایی با روشهای تبدیل و ساده نمودن عدسیهای دو استوانه ای [ دو سیلندر ] )

آگاهی داشتن از اصطلاحات و اختصارات به­کار گرفته شده درنسخ، از اهمیت خاصی برخوردار است‌. به‌همین جهت در حد توان‌، موارد فوق جمع‌آوری و تقدیم می گردد.

یادآوری :
در کلیه­ی نسخه‌ها، ابتدا توان عدسی تجویزشده برای چشم راست و سپس چشم چپ درج می‌گردد .

در اغلب نسخه‌های تجویزشده­ی کروی - استوانه (اسفر-سیلندر) ، ابتدا مقدار کروی و سپس مقدار استوانه‌ای و بعد محورعدسی درج می‌گردد (که البته در بعضی از نسخ، ابتدا استوانه و محور، سپس مقدار کروی نوشته‌می‌شود).

در مواردی هم، اول، مقدار کروی و سپس در داخل پرانتز، اول محور، بعد مقدار استوانه نوشته می‌شود.

در بعضی از نسخه‌ها به ندرت عدسیهای تجویز شده به­صورت دو استوانه ای(دو سیلندر) نوشته می‌شود؛ که می‌بایست آنها را تبدیل نمود؛ که روشهای تبدیل توضیح داده خواهد شد. در مواردی هم، توان عدسی کروی استوانه، را به­صورت کسری می‌نویسند ؛ که در این حالت، توان کروی در صورت و توان استوانه و محور آن در مخرج نوشته می شود.

گاهی اوقات یک چشم بیمار، نابینا می‌باشد که با کلمه­ی blind و یا(Blindness) مشخص می‌نمایند؛ که در این‌صورت به تناسب نوع نابینایی هنگام انتخاب عدسیها ، رعایت هماهنگی در شکل ظاهری و رنگ عدسی و در نظر گرفتن فاکتورهای زیبایی ، ‌پیشنهاد می‌شود.

به طور معمول، مقدارتوان منشوری(پریزم) و جهت آن را در مقابل عدسیهای تجویز‌شده می نویسند و مقدار PD و Add (افزون) در پایین نسخه درج می‌گردد.