انتخاب فريم

نسخه قابل چاپ

در انتخاب یک فریم مناسب،رعایت موارد فنی، در نظر گرفتن فاکتورهای زیبایی و آشنایی با مواد به کار رفته درفریم ( که در فصل1 توضیح داده شد. ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و درکنار آن همکاری و تبادل نظر بین بیمار ومسئول فنی مؤسسه، عامل اثرگذار دیگری است که در نهایت، منجر به فراهم آوردن دید بهتر برای بیمار می شود.از نظرفاکتورهای زیبایی، انتخاب نهایی با بیمار می باشد و در صورت نیاز، با داشتن اطلاعات وتجارب کافی در موردشناخت انواع چهره ها و فریمهای موجود در بازار و نوع کاربری آنها می توان پیشنهادهایی جهت سهولت در انتخاب مناسب فریم به بیمار نمود. در کل، کسانی که مدت مدیدی است ازعینک استفاده می کنند، همچنین اشخاصی که تازه عینک را مورد استفاده قرار داده اند، نیازمند کمک درانتخاب فریم می باشند.

برای یک انتخاب مناسب، توجه به خطوطی که صورت شخص را تشکیل میدهند و یا شکل هندسی آن،از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در نظر گرفتن موی سر، امری موقتی است. توجه به رنگ، اندازه،ضخامت و ظرافت فریم نیزبه جهت تأثیر گذاری آن در ترکیب صورت دارای اهمیت خاصی است.

همواره باید در نظر داشت که هماهنگی قسمت فوقانی فریم با ابروها و بخش پایینی فریم با گونه هاوموازی بودن دماغه ی فریم با شیب بینی، کمک شایان توجهی به یک انتخاب مناسب می نماید و عدم توجه به هماهنگی رنگ عدسی با فریم،از فاکتورهای زیبایی می کاهد.

در نهایت با توجه به موارد فوق، در نظر گرفتن فرهنگ منطقه و موقعیت اجتماعی ، سن ، شغل ، قد،رنگ و نوع پوشش لباس و دیگر موارد خاص، حائز اهمیت می باشد.توجه نمودن به مسائل فنی عینک، ازجهت انطباق با نسخه ی تجویزشده ( به ویژه در عدسیهای با توان بالا و یا چند کانونی و یا عدسیهای تدریجی[ پروگرسیو] )، همچنین،انتخاب صحیح از نظر اندازه بندی فریم، نقش بسزایی در ساخت عینک دارد که درفصلهای مربوط توضیح داده شده است.

 

انتخاب فریم برای کودکان:

انتخاب فریم مناسب، باعث علاقه و استفاده بهتر بچه ها از عینک می شود. اگر عینک انتخابی، ظاهری نامناسب داشته ویاخوب تنظیم نشده باشد، کودک تمایلی به استفاده از عینک از خود نشان نمی دهد. برای بچه های کوچکتر، پل ( دماغهی )راحت و سُرنخوردن عینک، سبب راحتی بیشتر و در نتیجه، باعث عدم شکایت کودک از عینک می شود. کودکان به علت اینکه از مسائل فنی و اپتیکی عینک اطلاعی ندارند، بیشتر به زیبایی و راحتی عینک فکر می کنند. بنابراین،مساعدت و همکاری والدین با عینک ساز جهت انتخاب فریم مناسب، امری ضروری است. در واقع، عینک ساز می بایست نسخه ی تجویزی را برای والدین شرح داده تا آنها در انتخاب فریم مناسب، با او همکاری کنند .

 

یادآوری :
به طور تقریبی می توان اجزای صورت را به کمک اشکال هندسی تقسیم بندی نموده و پس ازتشخیص نوع چهره، می توان با کمک خطوط هندسی فریم، حتی الامکان نقایص را برطرف نمود.

یکی از موارد رایج جهت انتخاب فریم، در مواردی که بیشتر جنبه زیبایی مد نظر است، این است که قسمت های بالایی فریم با خط ابرو مطابقت داشته باشد و قسمت پایین فریم تابع خطهای گونه و فک و شیب دماغه باشد ویا پل عینک موازی با شیب بینی باشد.

آگاهی داشتن از اشکال اصلی صورت باعث میشود که در مورد انتخاب یک فریم خاص،دقیقتر وسریعتر تصمیم گیری نمائیم.

در طرح تقسیم بندی صورت نسبت به اشکال هندسی جهت انتخاب فریم مناسب، می توان ازطبقه بندی هفتگانه ی پیشنهادی زیر استفاده نمود.