طبقه بندی اشکال صورت

نسخه قابل چاپ
  1.  چهره های مربعی شکل <---- فریم های گرد

  2.  چهره های گرد <---- فریم های چهار گوش

  3.  چهره های مثلثی شکل با قاعده ی بالا <---- فریم های طرح ریبان با عمق کم

  4.  چهره های مثلثی شکل با قاعده ی پایین <---- فریم های بیضی

  5.  چهره های کشیده <---- فریمهای طرح ریبان با عمق زیاد

  6.  چهره های به اصطلاح خپل که تقریباً بین چهره های مربعی و دایرهای شکل می باشند <---- فریم های باعمق کم و یاعینک های ریم لس

  7.  چهرههای لوزی شکل الماس گونه <---- عینکهای ریم لس و یا فلزی با حدقه های تقریباً گرد وغیرچند ضلعی

 

چهره ها و عینکهایی که در شکل زیر مشاهده می نمایید، فقط جهت راهنمایی برای انتخاب فریم مناسب، برگزیده شدهاند.(لازم به ذکر است که تمام چهره ها غیر واقعی بوده و به طور تقریبی طراحی شده اند.) 

  

 

صورت مربعی

صورت گرد

   

صورت به اصطلاح خپل

صورت کشیده

        

صورت مثلثی با قاعده ی بالا

صورت لوزی شکل الماس گونه

      

صورت مثلثی با قاعده ی پایین