20درصد عينك هاى آفتابى در بازار غير استاندارد است

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

نايب رئيس اتحاديه سازندگان وفروشندگان عينك تهران ، با اعلام اينكه 20 درصد عينكهاى آفتابى موجود در بازار غير استاندارد است و اشعه از آنها عبور مىكند ، از مردم خواست عينك هاى آفتابى را از واحدهاى عينك فروشى داراى پروانه كسب خريدارى كنند.
"حميد ثابت قدم" در گفتگو با خبرنگار ايرنا ، مركز استان تهران اظهار داشت: بسيارى از عينك هاى آفتابى كه در سطح شهر از سوى واحدهاى بدون پروانه ، بوتيك فروشان و دستفروشان عرضه مىشود به دليل ضد اشعه نبودن ، به چشم ها آسيب مى رساند.