اطلاعيه اتحاديه سازندگان و فروشندگان عينك تهران در مورد انتخاب هيئت مديره‏

نسخه قابل چاپارسال به دوستان

بدين وسيله به اطلاع مي رساند جهت شركت در انتخابات هيئت مديره روز سه شنبه مورخ ‏‏24/9/1383 از ساعت 10 صبح لغايت 14 همان روز با دردست داشتن اصل يا فتو كپي پروانه ‏كسب و يا كارت عضويت عكس دار به محل برگزاري انتخابات واقع در خيابان شريعتي خيابان ‏خواجه نصير طوسي پلاك 227ساختمان شماره 2 مجمع امور صنفي مراجعه و كانديداي مورد ‏نظر خود را انتخاب نمايند.‏

حضور شايسته شما نشانگر علاقه شما به سرنوشت صنف عينك سازان مي باشد.‏

اسامي كانديداهاي هيئت مديره :‏

‏1- محمد علي آشوب‏

‏2- مرتضي بنكدار تهراني‏

‏3- محمد حسين پيرائي‏

‏4- حميد ثابت قدم‏

‏5- سيد صلاح حكيمي‏

‏6- مسعود دواتگران‏

‏7- حسين رضايي‏

‏8- مهدي شبرنگي‏

‏9- مير اسماعيل نقيبي‏

‏10- عليرضا ياوريانفر‏

 

با تشكر ‏

هيئت مديره اتحاديه صنف سازندگان

‏ و فروشندگان عينك تهران ‏